Lektire.ba - Pomoć pri pisanju lektira
Vlak u snijegu lektira – Mato Lovrak: Analiza i kratak sadržaj

Vlak u snijegu lektira – Mato Lovrak: Analiza i kratak sadržaj

Kratak sadržaj:


U sredini velikog sela najveća kuća je škola. Iznutra i nije baš tako lijepa, klupe su tvrde i stare, malo veselja i ljepote joj daju slike dječijih radova koji vise na zidovima. Među njenim brojnim đacima je i troje djece iz zaseoka koji se zove Jabukovac.

To su Ljuban, Pero i Draga. Oni idu u četvrti razred, ali Ljuban, Pero i Draga ne razgovaraju još od prvog razreda. Bilo je to jednog dana kad su se igrali svatova, mladoženja je bio Pero a mladenka je bila Draga. No problem je bio u tome što u svatove nije bio pozvan Ljuban i on se zbog toga naljutio. Zato se baš kad je svadba bila na vrhuncu iz grmlja začulo neko mumljanje a potom je izvirila konjska lobanja.

Svi su se prestrašili i nastala je jurnjava i dernjava. Mladoženja je od straha ostavio mladenku i pobjegao, jedino je Draga imala hrabrosti i ostala. Otkrila je Ljubanovu šalu i između njih došlo je do svađe. Ljuban joj je predlagao da izabere drugog mladoženju a ona je baš izabrala njega. Međutim Ljuban pomalo zbunjen odbija njenu ponudu, jer mu je otac rekao da će se ženiti tek kad odsluži vojsku.

Draga se tada uvrijedila i prestala snjim razgovarati. I tako Draga, Ljuban i Pero svakodnevno pješače iz Jabukovca u školu. Jednog dana učitelj je predložio dfa organiziraju zadrugu koja se sam brine o radu, rtedu i uspijehu svoje zajednice. Nakon komplikacija okmo izbora domaćina koji će voditi zadrugu i perinog podmićivanja da glasaju za njega ipak je izabran Ljuban. Na kraju prvog važnog sastanka Ljuban je pročitao pismo jednog liječnika iz grada. U pismu se poziovalo školu da dođu razgledati higijensku izložbu. Nakon što su sve sredili odredili su dan putovanja 8 veljače. Putovanje je bilo uzbudljivo, Nada koja je imala najljepši rukopis preko cijelog vagona napisala je “Zadruga Ljubanovac” .

U gradu su se osjećali kao u nekom čudesnom svijetu, nakon higijenske izložbe posjetili su novinarsku tiskaru, tvornicu suhomesnatih proizvoda i tvornicu čokolade. Dok su šetali gradom spustila se prava sniježna mećava, zatim su otišli u kino. Za vrijeme predstave učitelju je pozlilo pa je odvezen u bolnicu. Tako je zadruga prepuštena sama sebi. Nakon toga su djeca došla na kolodvor i prije nego što su ušli u vlak stiglo je pismo od učitelja s porukom ” A vi budite pametni i sad pokažite da ste zadruga i da ćete moći i bez mene kući. Ljubane! ne daj nikome izlaziti iz vagona do našeg sela. Držite se junački”. Kad su krenuli kondukter je rekao Ljubanu da bi snijeg mogao zaustaviti vlak pa bi se putovanje moglo oduljiti. Tada je ljuban naredio da svu hranu skupe na jedno mjesto i dsa je ravnomjerno dijele svakom od djece. Oni koji to neće nisu više članovi zadruge.
Bilo je i takvih koji nisu htjeli dati svoju hranu a predvodio ih je Pero. Toj skupini se pridružila i Draga koja se nije dobro osjećala samo zato što je bila još vijek ljuta na Ljubana. U perrinoj grupi došlo je do nesuglasica, jedanse dječak htjeo vratiti zadrugarima ali ovi ga nisu primili tad je vlak naglo stao. Ljuban je svima podijelio jedan obrok hrane a Perina družina je pojela sve što je imala.

Strojovođa i ložač otkopčali su lokomotivu s namjerom da probiju sniježni nanos, ali nisu uspjeli, lokomotiva se zabila u snijeg i nije mogla maketi. Vagoni su ostali bez grijanja. Zavladao je strah od smrzavanja, ali dobili su kantu sa žarom gdje su se mogli grijati i straha je nstalo. Ljuban je zadrugu podijelio u tri grupe, koji su naizmjenice rukama i nogama odgrtali snijeg od lokomotive. Neki su članovi jako ozebli pa su ih smještali u vagon koji su nazvali bolesničkim. Iz Prerine grupe se najprije vrati jedan član, pa onda još trojica.

Draga se teško razboljela pa je Ljuban otrčao i prenijeo je u bolesnički vagon. Zajedničkim naporom zadrugara i strojovođe lokomotiva je oslobođena i priključena na vagone, koji su se počeli zagrijavati. Nakon svih uzbuđenja zadrugari su jeli i zaspali u toplom vagonu. To je iskoristio Pero , dovukao se do hrane i počeo krasti, usred krađe Ljuban koji se pravio da spava sčepa Peru ali on uspije pobjeći i sakriti se u zahodu. Ljuban potrča za njim izvuče ga iz zahoda i nastade žestoka tučnjava. Pero je iskočio iz vagona i pao u dubok snijeg i zamalo se ugušio, ali Ljuban se smilovao i izvukao ga. Umjesto zahvalnosti Pero ga pokuša izbaciti iz vlaka, ali nije uspio.

Ljuban ga opet istuče tako da je ovaj opet molio za milost i oprost. N kraju se ljuban smilovao dao mu jesti i da spava u vagonu s drugim zadrugarima. Nakon toga konačno stigne pomoć iz grada i vlak kreće put Velikog sela. Na željezničkoj postaji zabrinuti roditelji jedva su dočekali svoju djecu. Svi su se sretno vratili a Ljuban, Draga i Pero po prvi put su išli u svoj Jabukovac zajedno u sankama Perina oca koji se prilično rasrdio na svog sina kad je od konduktera čuo da se on odvajajo od ostalih.

Likovi: 

Ljuban, Pero, Draga, učitelj, Ćiro, Rade, Jozo, Milka, Ljubica, Jela, Ivkica, Stojan, Nada, Milan, Ivan, Đuro, kondukter.

Analiza likova

Ljuban – dolazi iz obližnjeg sela Jabukovca, a dok još nije bio dovoljno star za školu, veličina i ljepota školske zgrade su ga jako privlačile. Jednom prilikom se došuljao u školu i povukao uže zvona, što ga je uplašilo, ali kad je učitelj naišao, dopustio mu je da zvoni koliko želi. Ljuban je bio sretan jer je bio siguran da se zvono daleko čuje i da ga čuju svi u njegovom selu.Dolazio je iz siromašnije obitelji, ali je imao dobro srce i uvijek kad bi Pero tukao prvašiće, on bi ih branio jer nije volio način na koji se Pero odnosio prema njima.

Zato su ga prvašići voljeli.Za vrijeme biranja domaćina zadruge, nije se isticao i predlagao je da za domaćicu izaberu Dragu jer je smatrao da bi ona bila dobra u tome. Kad je on izabran za domaćina, nije se time hvalio niti nametao drugima svoj položaj, nego je savjesno i odgovorno obavljao svoj posao. Za vrijeme puta u grad, bio je zadužen za održavanje reda, kako učitelj ne bi imao puno posla. Nakon što je učitelj ostao u bolnici, a Ljuban zadužen za održavanje reda u povratku kući, poticao ih je da se slažu i lijepo odnose jedni prema drugima, ne da se svađaju i vrijeđaju, čak i kad se Pero sa svojom grupicom odvojio od većine i htio narušiti njihovu slogu.

Zahvaljujući njegovoj organizaciji imali su dovoljno hrane i bilo im je toplo, a nakon što su se svi udružili, očistili su snijeg kako bi se mogli vratiti kući. Poticao je druge da opraštaju pa su prihvatili ostale učenike koji su se odvojili, natrag u zadrugu. Iako je dobro znao kakav je Pero i nakon što se nezahvalno ponašao prema njemu, nakon što mu je Ljuban pomogao, on mu svejedno oprašta i prima ga natrag u zadrugu. Pokazao je da ima sve odlike dobrog vođe. Pametan je, snalažljiv i hrabar i ne boji se zauzeti za sebe i druge te drugima nesebično pomaže.

Pero – dolazi iz bogate obitelji i voli se praviti važan. Na početku četvrtog razreda plašio je prvašiće, tukao ih i krao im slatkiše i kolače. Na ljeto kad je imao šest godina, pokazao je da je kukavica kad je pobjegao od Ljubana i nakon toga cijelo ljeto nije izlazio iz kuće jer ga se bojao.

Tu osobinu pokazao je i puno puta nakon tog događaja.Za razliku od Ljubana, Peri je stalo do toga da ga đaci vole i smatraju autoritetom pa ih je podmićivao slatkišima i raznim drugim stvarima kako bi njega izabrali za domaćina ili u najgorem slučaju, kako ne bi izabrali Ljubana. Bio je lažljiv dječak i često smišljao razne isprike i laži kako bi sebe prikazao u boljem svjetlu.

Većina djece je znala kakav je on i nisu prihvaćala njegove laži. Nije bio omiljen među učenicima.Nije se mogao pomiriti s tim da je Ljuban bolji od njega i da je kao domaćin zadužen za red u vlaku pa se s malom grupicom učenika odvojio od većine. Na povratku je gunđao protiv Ljubana i njegova vodstva, a iz zavisti je htio narušiti slogu zadruge. Ustrajao je u tome do samog kraja, a na kraju je podlegao krađi hrane jer je ostao bez ičega u svojem vagonu. Za razliku od zadrugara koji su dijelili svu hranu, on je svoju sebično čuvao za sebe i još je uzimao od drugih, ali na kraju su ga svi napustili jer je pokazao da nije nikakav vođa i da misli samo na sebe.On i Ljuban dva su potpuno različita lika. Pero ni nema nikakve vrline koje bi se mogle istaknuti. Sebičan je, bezobrazan, a uz to je i kukavica. Ne cijeni tuđu pomoć i misli samo na sebe.

Draga – vrlo ozbiljna, tvrdoglava, ali i osjećajna djevojčica. Dobro procjenjuje ljude i odbija Peru koji je pokuša podmiti da glasa za njega za domaćina zadruge. Odvaja se od zadruge i odlazi s Perinom grupom, ali uviđa da je pogriješila i želi to ispraviti pa piše pismo zadrugarima da joj oproste i prime natrag jer je shvatila da su sloga i prijateljstvo na prvom mjestu.

Vrsta djela: 

roman


Mjesto radnje: 

Selo, Vlak, grad Zagreb

Vrijeme radnje: 

Zima, 8. veljača.

Tema: 

Putovanje vakom jednog školskog razreda u posjet gradu Zagrebu.

Ideja: 

Kad se više ljudi složi tad se snaga sto puta množi

Tijek radnje:


1. Najveća kuća
2. Troje mladih s Jabukovca
3. Zadruga Ljubanovac
4. Dogovor
5. Izlet u grad
6. Vlak u snijegu
7. Dječje ruke
8. Ljuban i Pero
9. Ponoć

Bilješka o piscu

Mato Lovrak biografija

Mato Lovrak se rodio 1899. godine u Velikom Grđevcu. Nižu gimnaziju završio je u Bjelovaru, a nakon toga je u Zagrebu završio učiteljsku školu. Kasnije je radio u Iloku, Kutini, Velikom Grđevcu, Velikim Zdenacima i Zagrebu, svugdje kao učitelj.Mato je i sam bio dijete sa sela, pa nije bilo neobično što je u velikom broju svojih djela radnju smještao upravo u male seoske sredine.

Čak je i sam nekoliko puta rekao kako će prednost uvijek dati zdravijem načinu života na selu, nego negdje u gradu. Osim što mu je radnja uglavnom smještena na selo, likovi Lovrakovih priča najčešće su upravo seoska djeca, čiji je mentalitet i život dobro poznavao s obzirom da je radio s njima kao učitelj.Mato Lovrak je kao književnik djelovao preko četrdeset godina. Za to vrijeme je objavio velik broj dječjih romana i pripovijetki. Napisao je: “Slatki potok i druge priče za djecu”, “Djeca Velikog sela” (kasnije preimenovano u “Vlak u snijegu”), “Družba Pere Kvržice”, “Prijatelji”, “Divlji dječak”, “Anka Brazilijanka i drugi”.

U svojim djelima Mato Lovrak je isticao svoju želju za socijalnim pravdom, ali nije im manjkalo ni prekrasnih prikaza ljepota prirode, idile sela i ljubavi prema djeci.Iako je Mato Lovrak napisai mnogo dječjih knjiga, njegovim naboljim i najuspješnijim djelima smatraju se “Družba Pere Kvržice” i “Vlak u snijegu”. Upravo su to djela koja su ga i proslavila. Ove knjige su i ekranizirane u filmove, koji su i danas aktualni među najmlađima.Mato Lovrak umro je 1974. godine u Zagrebu.

loading...

Add comment

Oglasi

Kategorije

Oglasi

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.